" /> BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

Zone       A        B           C          D          E          F              G          H       I

Trọngluợng

 

Thailand

Hongkong

Singapore

 

 

 

 

Macau

Brunei

Indonesia

Malaysia

Philippinne

Australia

Japan,China

Taiwan,

NewZealand

Korea

Myanmar

Nepal,Iran

Bangadesh

Pakistan

Mongolia

Tahiti,Iran

 U. S.A

Canada

Mexico

PurtoRico

Luxembur

 

 

France,Spain

Germany,UK

Italia,Belgium

Netherland

Switzerlan

Ireland,Norway

Denmark,Finlan

Sweden,Russia

Poland,Czech

Dubai,Ukraina

Portugal

Argentina

Brazil,Qatar

Turkey,

SaudiArabia

Kuwait

Algieria,

Panama

Cameron

Togo,Congo

SouthAfrica

Columbia

Benin,Cuba

 0,50  24.50  28.39  25.50  32.53  28.60  28.23  31.23  34.50  37.63
 1,00  26.50  30.50  29.70  36.04  33.34  35.70  38.70  34.60  44.35
 1,50  29.45  32.62  33.40  39.53  39.10  40.16  43.16  42.60  51.37
 2,00  33.70  34.73  37.21  43.04  45.64  44.62  47.63  50.60  58.26
 2,50  36.82  38.85  41.47  48.52  49.18  49.09  52.00  58.60  67.11
 3,00  38.62  40.69  43.90  52.01  53.71  54.01  56.00  66.60  74.01
 3,50  40.42  42.54  45.56  54.50  57.25  57.94  63.00  74.60  80.87
 4,00  42.22  44.38  48.33  59.00  60.75  61.86  71.00  82.60  87.75
 4,50  44.02  46.23  51.09  62.48  64.29  65.78  77.00  90.60  94.61
 5,00  45.82  48.07  54.88  65.96  67.83  69.71  82.00  98.60  101.51
 5,50  54.22  56.47  62.47  75.57  77.37  79.45  88.00  108.60  111.94
 6,00  55.61  57.86  66.06  76.67  80.91  83.20  94.00  118.60  119.37
 6,50  57,01  59.26  68.65  77.77  84.45  86.94  101.00  124.82  128.37
 7,00  58.40  60.65  71.24  78.87  87.99  90.68  106.00  131.25  138.37
 7,50  59.80  62.05  73.84  79.98  91.53  94.43  112.00  137.69  148.37
 8,00  61.19  63.44  76.43  81.07  95.07  97.78  119.00  144.12  158.37
 8,50  62.59  64.84  79.02  82.18  98.60  103.12  124.00  150.56  168.37
 9,00  63.98  66.23  81.61  83.28  102.14  106.47  129.00  157.01  178.37
 9.50  65.38  67.63  84.20  86.65  105.68  109.82  134.00  163.44  188.37
 10,00  66.77  69.02  86.80  90.06  109.22  113.17  140.00  169.88  198.37
 10,50  75.30  78.35  92.22  96.40  113.84  123.42  151.00  179.22  206.37
 11,00  76.30  79.90  93.74  100.10  115.45   126.08  156.00  185.55  214.37
 11,50  77.30  81.45  95.26  104.05  117.06  128.75  161.00  191.89  222.37
 12,00  78.30  83.00  96.78  107.90  118.67  131.41  166.00  198.23  230.37
 12,50  79.30  84.55  98.29  111.00  120.29  134.08  172.00  204.56  238.37
 13,00  80.30  86.10  99.81  114.90  121.90  136.37  177.00  210.91  246.37
 13,50  81.30  87.65  101.33  118.30  123.51  138.66  182.00  217.24  254.37
 14,00  82.30  89.20  102.84  120.50  125.12  140.96  187.00  223.57  262.37
 14,50  83.30  90.75  104.36  122.60  126.74  143.25  192.00  229.94  270.37
 15,00  84.30  92.30  105.88  124.56  128.35  145.55  198.00  236.26  278.37
 15,50  87.30  96.85  109.39  126.85  131.36  152.66  203.00  242.68  286.37
 16,00  88.30  98.40  110.91  128.90  134.57  154.76  208.00  248.10  294.37
 16,50  89.30  99.95  112.43  130.30  137.55  156.87  212.00  253.52  302.37
 17,00  90.30  101.50  113.95  132.60  141.09  158.98  216.00  258.94  310.37
 17,50  91.30  103.05 115.46  134.70  144.45  161.09  220.00  264.36  318.37
 18,00  92.30  104.60  116.98  136.80  147.39  163.02  224.00  269.78  326.37
 18,50  93.30  106.15  118.50  140.50  150.90  164.94  226.00  275.21  334.37
 19,00  94.30  107.70  120.01  142.15  154.13  166.86  230.00  280.63  342.37
 19,50  95.30  109.25  121.53  144.45  157.78  168.79  234.00  286.05  350.37
 20,00  96.30  110.80  123.05  146.55  160.20  170.71  238.00  291.48  358.37
           BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM

21-44

 4.00  4.10  6.00  7.97  6.20  6.50  6.70  12.50  21.10

45-70

 3.30  3.50  4.90  7.00  5.00  5.60  5.80  9.30  11.90

71-99

 3.00  3.30  4.80  5.92  4.70  5.50  5.60  9.00  11.60
100-299kg  2.50  3.00  4.30  5.60  4.20  4.5  4.60  8.60  11.30
300-499kg  2.40  2.90  4.10  5.40  4.15  4.30  4.60  8.30  10.80
500-999kg  2.20  2.70  4.00  5.30  4.00  4.20  4.40  8.00

 10.50

1000kg

2.10 2.60  3.90  5.20  3.90  4.10  4.30  7.70

 10.20

 

*Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ phí nhiên liệu và 10% V.A.T

-Nếu hàng hóa cồng kềnh sẽ áp dụng theo công thức tính thể tích như sau:(đơn vị tính Cm)

(Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao)/5000 = ? Kg.

Hãy share để mọi người cùng biết:

BẢNG GIÁ BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

10/ 10 - 3301 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 2110
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0936 799 169

Chăm sóc khách hàng
Yahoo
Chat
Hỗ trợ khách hàng
Yahoo
Chat
Thống kê Thống kê
 Đang online :  1
Thống kê Hôm nay:  40
Thống kê Hôm qua:  85
Thống kê Tuần trước:  910
Thống kê Tháng trước:  3665
Thống kê Tổng lượt truy cập:  243173

© Copyright 2007-2015 www.longhungphat.org, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng